Лепене на плочки върху неабсорбиращи основи

За лепенето на плочки върху мрамор е необходимо да грундираме със специален грунд, който да гарантира здравото залепване на подовото покритие.