Лепене на плочки

Лепилото за плочки се нанася с назъбена маламашка с големина на зъбите в зависимост от големината на плочките. Качественото лепило за плочки с дълго отворено време допринася за по-лесна работа и сигурно залепване.