РЕКЛАМА: 0

Фугиране

За фугиране на плочките ще използваме аквастатична фугираща смес. Тя се нанася с гумирана маламашка.