РЕКЛАМА: 0

Поставяне на мокет

За поставянето на мокета ще използваме лепило, което се разнася с назъбена маламашна. За притискане на мокета се използва пластмасов валяк.