Полагане на външна топлоизолация

Преди полагането на външната топлоизолация трябва да проверим основата за товароносимост. За лепене на топлоизолационните плоскости ще използваме специално лепило за топлоизолация.