Монтаж на плъзгаща врата

Плъзгаща врата се монтира, когато искаме да спестим място или няма начин да се постави нормална врата. Плъзгащата врата се движи по направляваща релса.