Грундиране - важен етап при подготовката на основите

Грундът уеднаквява попивателната способност на повърхностите и прави боядисването значително по-лесно и с по-малко боя.