Тестване на стените преди топлоизолиране

Преди полагането на топлоизолация е необходимо да се провери носимоспособността на основата.