Декоративна мазилка, ВиК и ел. инсталация, зидане на керамични тухли

Ще изградим нова ВиК и елетрическа инсталация, ще направим декоративна мазилка.