Пътят на тухлата

Тухлите с вертикални кухини има много добри топлоизолационни качества благодарение множеството пори, в които е затворен въздух.