Външна тераса - врата хармоника, циментови плоскости и хидроизолация

За осигуряване на достатъчна проходна площ към терасата се разчита на врата тип хармоника, изработена от PVC профили.