Аквастатични и водоотблъскващи фугиращи смеси

Съвременните фугиращи смеси имат в състава си естествени минерали и полимерни добавки, които не позволяват на водата да проникне навътре в структурата