Термокамера

Нагледно представяне на ефективността на топлоизолация чрез термографска камера. Термокамерата показва разликата в температурата на различните повърхности.