Топлоизолация - подмяна на дограма и подготовка на външните стени

Загубата на енергия през прозорците е около 22%. Максималното й намаляване се постига с качествена ПВЦ дограма и с добро уплътняване при нейния монтаж.