Топлоизолация - полагане на система за топлоизолация с EPS

За ефективността на топлоизолацията трябва да бъдат спазени всики изисквания на топлоизолационната система