Лозенец - проектиране и ремонт на баня

Сред основните предимства при използване на съвременните санитарни инсталационни системи са значителното съкращаване на времето за монтиране на санитарна техника и това, че тръбите за водоснабдяване и канализация, както и носещите конструкции за монтаж остават скрити.