Ефективно строителство - от първата тухла

Още при производството им се оптимизират разходите и се щади природата. Суровината за производство на тухли е мергелна глина.