Декоративни мазилки

Крайният ефект зависи от нанесените мазки върху основата.