Подови настилки - поставяне на паркет

Преди полагането на паркета основата трябва да е грундирана със специален двукомпонентен грунд.