РЕКЛАМА: 0

Сухото строителство - предстенна обшивка и окачен таван

За тавана сме предвидили изграждането на окачен таван, а за стени предстенна обшивка