Ремонт в кв. Младост - преразпределение на пространството

Премахнати са част от стените с идеята да се оформят портали, които да отделят функционално зони в помещенията.