Мансарда - битумни керемиди, топлоизолация и окачен таван (повторение)

Основата, върху която се полагат битумните керемиди, трябва да бъде равна и непрекъсната.