Модерна баня - лепене на плочки и обзавеждане (повторение)

Хидроизолиращата лента е гъвкава, водоплътна и здрава. Тя е устойчива на стареене.