РЕКЛАМА: 0

Детска стая - гипсокартон, замазка, паркет и лепене на тапети (повторение)

Ще направим преградна стена от гипкартон с отвор за врата.