По-подробно за тухлите с нут и федер (повторение)

Тухлите, произвеждани в модерния завод в град Луковит са с вертикални кухини, много на брой камери, сравнително дебели външни и вътрешни стенички.