Ремонт на тухлен апартамент (повторение)

Подмяната на дограмата е винаги първата задача при всеки ремонт. Понякога това е и повода за започване на ремонта.