Ремонт - преградна стена от гипскартон, ел. инсталация, вградено казанче

За да се достиге до едно оптимално преразпределение и използване на пространството, нашите архитекти предложиха част от неносещите стени да бъдат премахнати.