Покрив - битумни керемиди, топлоизолация, окачен таван (повторение)

Основата, върху която се полагат битумните керемиди, трябва да бъде равна и непрекъсната. Тя може да се изпълни от плътна дъсчена обшивка от сух материал или от хидрофобни дървесни плоскости.