Монтаж на дограма с шпроси и полагане на подови покрития

Ще монтираме добрама с шпроси, ще подменим интериорната врата