Електрическа инсталация, подготовка на обекта.

Какво представлява електрическата инсталация - съвкупност от проводници и кабели с принадлежащите им елементи и детайли. Нека видим в какво се състои подмяната на електрическата инсталация в това жилище. За цялостната подмяната на електрическата инсталация, трябва да се изкопаят десетки и стотици метри канали в бетона. В баните електрическата инсталация ще бъде изпълнена с кабел за открита инсталация, защото са мокри помещения.