Подова замазка с бързодействащ цимент, външни щори, монтаж на огледала

Най-ценно предимство е, че след 24 часа върху подовата замазка може да се полага и финалното покритие. Подовата замазка, направена с обикновен цимент при същите условия ще се нуждае от седмици до постигане на годност за използване.