Керемиди Bramac PROTECTOR

Защитата на керемидите e изградена от 3 слоя, всеки от който изпълнява определена роля, за да се гарантира петорната защита на керемидите.