Изграждане на окачен таван

Окачените тавани в различните помещения изпълняват не само декоративна функция. В зависимост от това какво е помещението и изработката на окачените тавани е различна.