Превръщане на детска стая в спалня, ремонт и избор на мебели

Задачата ни е да направим от предишната детска стая, една класическа спалня. Имаме да ремонтираме само една стая, но и тук ще влязат няколко бригади.