Енергийна ефективност - енергоспестяваща дограма и отоплителни системи

В предаването днес ще отделим внимание на енергийната ефективност и вече актуалната тема за кредитите отпускани по различни програми за реновиране на дома.