Тухли Винербергер - по-изгодно и по-бързо

За зидането на стената ще използваме керамични тухли с вертикални кухини