Дневна - работно място от гипскартон, боядисване полагане на паркет

.