РЕКЛАМА: 0

Подова замазка, външна блиндирана врата, шпакловане на стени

Този ремонт беше изпитание както за уменията на архитектите, така на много от майсторите.