Финал на ремонта в дома на Катя и Деян

Днес ще можем да видим резултата от ремонта в дома на Катя и Деян. Днес те са наши любезни домакини и заедно ще си припомним основни моменти от ремонта.