Основен ремонт - етапи и последователност

Ремонтът в страри жилища започва с прецизен оглед и оценка на съществуващото положение. Само така може да се добие предства за мащаба на ремонта и за необходимите ремонтни работи.