ВиК в старите жилища, линейни сифони и отводняване на банята

Много важно при проектирането на банята е да се осигури добро отводняване. Има различни решения и при избор на сифон трябва да се ръководите от очакваното количество вода, което трябва да се оттича през подовия сифон.