Тънкослойна мозаечна мазилка weber.pas Мармолит

Мазилката е съставена от естествени камъни и допълнителни материали.