Здравина на топлоизолацията

Механичната якост на топлоизолационната система е изключително важна за дълготрайността и дълготрайността на топлоизолацията