Подово отопление - монтаж

Монтажът на подовото отопление е бърз и лесен. Подовото отопление е под формата на предварително произведени рогозки, които се поставят преди лепенето на плочките.