Подово отопление на ток

Монтажът на електрическото подовото отопление е бърз и лесен. Подовото отопление на ток е под формата на предварително произведени рогозки, които се поставят преди лепенето на плочките. Електрическите нагревателни елементи остават под плочките. Температурата се контролира от термостат монтиран на стената.