Параван за баня - монтаж

Параванът за баня разделя душовото пространство от останалата част от банята, като така след взимане на душ, банята остава суха.