Работа с осцилатор Dremel

Ще демонстрираме ремонт или отлепване на една плочка с мултифункционалния осцилатор Dremel. Осцилаторът е 250W с честота между 10 000 и 21 000 трептенията, които се избират с потенциометър.