Монтаж на вградено казанче в банята

Изпълнението на проекта ще започнем с монтажа на вградената структура за тоалетното казанче.