Грунд - видове и приложение

Защо трябва да грундираме и какви видове грунд съществуват? Как правилно да подготвим основата за последващи покрития?