Жилище на последния етаж

Мненията за това са разделени на двата полюса. По-голямата част от хората не биха живели на последен етаж поради две основни причини – страх от теч от покрива и недобрата термоизолация. Други не биха се уплашили от теча на покрива и липсата на изолация, защото всичко това е много лесно поправимо. Непоправимо е тропането на съседа отгоре. А гледката към върховете на дърветата и към Витоша с нищо не може да бъде заменена.