Усвояване на таванско помещение - топлоизолация, покривни прозорци, покрив

Поглеждайки от високо покривите на сградите, строени през миналия век – кооперации и еднофамилни къщи, се замисляме все по-често за това безценно пространство над жилищните площи наречено таванско помещение.